Dilluns 4 de desembre, Ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat

04/12/2017

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà avui dilluns 4 de desembre, a les 19.30 h, un ple ordinari. L’ordre del dia del ple consta dels següents punts:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Expedient número 906/2017. Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 2/2017, que cal finançar mitjançant majors i/o nous ingressos recaptats, anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses.
  3. Expedient número 893/2017. Ratificació de la resolució de presidència número 2017-0129, de 26 d’octubre de 2017, per la qual s’aprova el contracte programa 2016/2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Priorat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al 2017
  4. Expedient 987/2017, aprovació del conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de La Figuera.
  5. Informes, acords i resolucions.
  6. Altres informes.
  7. Precs i preguntes