Aprovat el Contracte Programa de Benestar Social a la comarca per al 2017-2019

07/12/2017

El ple del Consell Comarcal del Priorat ha aprovat Contracte Programa 2017/2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

El pressupost total ascendeix a 549 mil euros, i inclou partides per accions com ara: ajuts d'urgències socials, Serveis d’Atenció Domiciliària, resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència, programes d’atenció als migrants, servei de transport adaptat, accessibilitat i joventut, entre d’altres.

Aquestes polítiques, en el cas de la comarca del Priorat, les desplega l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Priorat, encarregada de l’impuls i coordinació de les actuacions relacionades amb Joventut, Educació, Cultura, Serveis Socials, Sanitat, Esports i Participació Ciutadana.

Aquest compromís del Departament amb l’Administració local permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials i altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, acció comunitària, persones amb discapacitat, infants i adolescents, joventut, persones amb problemes de drogodependències i persones immigrades, entre d’altres.

En paraules del president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabaté, “des del Consell Comarcal treballem cada dia per lluitar contra l’exclusió social i a favor dels col·lectius més vulnerables, i seguirem fent aquesta feina, en la mesura dels recursos que tinguem, perquè avui dia és una prioritat absoluta”. Sabaté no dubta que la situació actual “segueix demostrant que hi continua havent moltes persones i famílies en risc d’exclusió social també en petites comunitats i en el món rural, i cal que no baixem la guàrdia pel que fa a les polítiques socials i d’igualtat”.