RECOMANACIONS ABANS D'INICIAR UN VIATGE

06/08/2012

Estudieu
Els catàlegs inclouen informació detallada sobre els viatges oferts (transport, allotjaments, visats necessaris, formalitats sanitàries, nombre mínim de viatgers, import...).
Sabíeu que la publicitat és vinculant? Porteu els catàlegs durant el viatge

Informeu-vos
Sol·liciteu informació per escrit dels horaris, enllaços, mitjans de transport, assegurances, categoria dels hotels contractats...
Informeu-vos de les dades de l’empresa organitzadora al lloc de destinació o d’un telèfon d’urgència per contactar-hi.

Assegureu-vos 
Si contracteu amb una agència de viatges, només us poden demanar fins a un 40% del preu total del viatge en concepte de dipòsit (llevat de condicions justificades del proveïdor), que a l’hora de fer el pagament final s’ha de restar del preu total.

Recordeu
Que l’agència només pot variar el preu en casos taxats (variació del cost dels transports, dels carburants, taxes o impostos, canvi de moneda) i que ho ha de fer 20 dies abans de l’inici del viatge i sempre que estigui previst en el contracte.
En el cas que l’agència hagi de fer canvis en elements essencials del contracte de viatge combinat, especialment en el preu, per raons diferents de les anteriors, us ho ha de notificar i podeu triar entre rescindir el contracte o acceptar un increment en el preu final del contracte amb les modificacions. Si rescindiu el contracte o l’agència cancel·la el viatge,podeu triar entre la substitució per un viatge equivalent o el reemborsament de tot el que heu pagat i, si escau, tindreu dret a una indemnització.
No teniu dret a una indemnització si l’agència anul·la el viatge per manca de participants, i sempre que us n’hagi informat dins el termini indicat. Tampoc no hi ha indemnització quan el viatge es cancel·la per motius de força major.