Pobresa energètica. Drets d'accés als subministraments bàsics

14/10/2015

El passat 5 d’agost de 2015 es va a publicar al DOGC la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica que estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores per manca de pagament.

Estableix que les empreses distribuïdores d’aigua, gas i electricitat no podran interrompre els subministraments per motiu d’impagament d’aquelles persones o famílies en situació de risc.

Eviteu-ne el tall

Des d'aquest apartat les famílies en situació de risc teniu a la vostra disposició una guia i un gràfic per fer efectiva la garantia d’accés als subministraments bàsics de totes les persones , conèixer els vostres drets i impedir la interrupció dels subministraments d'aigua, electricitat o gas per impagament.

Actualitat

Consulteu els comunicats més destacats de la Generalitat de Catalunya en referència a la protecció de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica davant la interrupció dels serveis bàsics d'electricitat, aigua i gas.