Constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a de Desenvolupament Rural del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

01/08/2016

En relació al procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a de desenvolupament Rural del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, es publica l'ANUNCI amb:

  1. RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESSOS I EXCLOSOS.
  2. HORARI DE REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES PERSONALS DELS ASPIRANTS.

 

Els documents es poden consultar a:

http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/156-llista-d-admesos-i-exclos...