Anglès en l'atenció i el servei al client (20 h)

19/09/2014

 

Objectius: Assolir un nivell de llengua per ser capaços d'entendre conceptes bàsics de la llengua anglesa parlada
i d'expressar-se en situacions senzilles relacionades amb el sector comerç. Desenvolupar la
competència comunicativa en llengua anglesa, especialment en la producció i comprensió de
missatges orals.
  • Destinataris: emprenedors, treballadors, empreses i públic en general.
  • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs.
  • Durada:  a determinar.
  • Horari: a determinar.
  • Lloc: CC  Priorat.
  • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Alba Formació.
  • Preu: 74 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificat davant la Fundación Tripartita per la Formación en el Empleo.
    Les empreses poden gestionar la bonificació del curs amb el cost addicional de 15 € per alumne.