Jornada: "La lluita contra el canvi climàtic"

22/03/2012 - 23/03/2012

Jornada de Gestió Sostenible Rural que se centrarà en "La lluita contra el canvi climàtic: la petjada de carboni i l'análisi de vida dels productes". Més informació d'horaris, emplaçaments i contingut al fitxer adjunt.